Referenties

Referentie Elisabeth Steen, ANIOS heelkunde:

Afgelopen zomer kocht ik een schilderij van Gele. Zijn kunst was mij al eerder opgevallen, aangezien ik zijn vriendin Zoa ken. Met name de manier waarop hij vrouwen portretteert sprak me altijd aan. Niet natuurgetrouw, maar een weerspiegeling van hoe hij vrouwen ziet; vol liefde en respect.
Het schilderij dat ik van hem kocht, is ook een vrouw portret. Als ik er naar kijk, trekken haar ogen gelijk mijn aandacht. Als ik verder kijk, zie ik kenmerken van haar stam in Ethiopië; de haardracht, sieraden, het ontblote bovenlichaam. Het iets scheve gelaat en de neutrale gezichtsuitdrukking echter dan foto’s die je in glossy magazines ziet. Ik wil haar beter leren kennen, en ben blij dat Gele haar me kan laten zien.

Referentie van Zoe Cochia, NIFFO Gallerie/Recycle Studio:

Gele heeft een ongedwongen manier van kunst brengen. Niet geproduceerd, puur, oer en vanuit wie hij is. Deze tijd hebben we zulke personen nodig om de maatschappij zachter te maken. Gele is veel opener en heeft veel minder angsten dan kinderen die hier opgegroeid zijn. Wij kunnen ook leren van ‘primitieve’ culturen, van hun kennis en wijsheid. Gele zijn kunst is goed voor uitwisseling en voor meer begrip voor elkaar.

Referentie Dr. Maarten Mous, Professor of African Linguistics:

Gele Hailu is een Hamar jongeman uit Ethiopië die ons assisteert bij de colleges waarin studenten taalkundig veldwerk trainen. Dit is voor ons een unieke ervaring vanwege de taal die hij spreekt. Het Hamar is een taal uit het zuiden van Ethiopië dat veel later dan andere delen van Afrika in contact is gekomen met de rest van de wereld. De taal herbergt daardoor kenmerken die uniek zijn en is zeer interessant voor de taalwetenschap. Ook de cultuur van de Hamar heeft een heel eigen karakter en dat speelt door in de kunst van Gele. Ik was bijzonder verbaast te horen dat er een Hamar in Europa en in Nederland is. Na enkele ontmoetingen met Gele ben ik bijzonder getroffen door zijn openheid, oprechtheid, nieuwsgierigheid en observatievermogen. Door met ons te delen wat hij vreemd vindt zet hij ons een spiegel voor een manier die daadwerkelijk uniek en daardoor volledig onverwacht, ontwapenend en inzicht gevend is.

Referentie Daisy Twist, Arbeidsdeskundige:

Unieke pure ‘tribal art’, uit het hart van de mystieke Hamar tribe Ethiopië.
De kunstwerken van Gele Hailo zijn mysterieus, magisch, doordrenkt van passie, emotie en gevoel, puur en gecreëerd zonder enige terughoudendheid, berekening en strategie. Zijn kunst spreekt de taal van zijn stam de Hamar tribe uit het Zuiden van Ethiopië, geeft stem aan het ongeschrevene, maakt het ongeziene zichtbaar, en resoneert met de kijker die zijn hart opent en raakt de kijker in het hart.
Zijn beeldende kunst is meer dan alleen een kunstuiting en gaat verder… Zijn kunst slaat bruggen tussen continenten en is daarmee van ‘interglobal’ belang. Door creatie van zijn kunstwerken legt hij systematisch culturele en taalkundige bijzonderheden uit de Hamar tribe traditie vast van de mondelinge overlevering van rituele gebaren, dansfiguren, en lichaamsversieringen, versieringsmotieven op voorwerpen.
Liefdevol brengt hij deze thema’s in beeld in zijn kunstwerken. De rituelen en gewoonten verbonden met zijn stam blijven zo voortbestaan. Zijn kunst fungeert als het ware als een ‘geschiedenisboek’ en doorgeefluik voor de Hamar Tribe. Gele’s kunst speelt een belangrijke rol in het veiligstellen van het erfgoed van deze stam dat verloren dreigt te gaan met het oog op de komende assimilatie en steeds verdergaande integratie van hun stam met ‘de bewoonde wereld’.
Kortom: Gele’s werk legt mondelinge overleveringen vast en is hierdoor van historische waarde, hij geeft stem aan zijn stam zodat deze wordt gehoord en gezien in de Westerse wereld. Last but not least: Gele bevordert de ‘interglobal connection’, verbinding en begrip en is hiermee een ware ambassadeur voor het Afrikaanse continent in het algemeen en voor zijn stam in het bijzonder in de Westerse wereld. Is het niet mooi dat het culturele erfgoed zo mede bewaard blijft voor alle komende generaties?

Referentie Anneke Lovert, Cura Vida Center:

Gele’s werk heeft me bijzonder  geraakt. Vooral de schilderijen van vrouwen. Op zijn authentieke pure manier weet hij de krachtige maar ook kwetsbare energie van Afrikaanse vrouwen vast te leggen. Meer dan duizend niet uitgesproken woorden.
Ik hoop dat hij in Nederland de kans en ruimte krijgt om de energie van de vrouwen in de Nederlandse samenleving vast te leggen en daarmee de essentie op zijn unieke manier te kunnen spiegelen. Ik zie in hem een nieuwe Picasso.